Rannikko-Pohjanmaan JHL ry 

Hietalahdenkatu 21
65100 VAASA

(Toimitila toimii lähinnä kokous- ja toimitilana) 


Kust-Österbottens JHL rf

Sandviksgatan 21 

65100 VAASA

(På byrån hålls möte och andra tillfällen) 


Yhdistyskalenteri - Föreningskalender 2022-2023