Rannikko-Pohjanmaan JHL ry 127:n kevätkokous järjestetään 27.4.2023 klo 18.00 Kotirannan Työväentalolla,  Kustaalantie 82, 65300 Vaasa. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat.

Kahvitarjoilu. 


Kust-Österbottens JHL rf 127:s vårmöte hålls 27.4.2023 kl. 18.00 vid Kotirannan Työväentalo,  Gustavsrovägen 82, 65300 Vasa. På mötet behandlas föreningens stadgenliga ärenden. 

Kaffeservering.