Luottamusmiehet - Förtroendemän


VAASAN KAUPUNKI 

VASA STAD 


Pääluottamusmies 

Huvudförtroendeman 

Maria Hautaluoma 

maria.hautaluoma(at)edu.vaasa.fi

0400 866661 

Varhaiskasvatus, suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus, Lyseon lukio, Vamia, liikuntatoimi, konserniohjaus, kotouttamispalvelut ja vastaanottokeskus, kulttuuripalvelut (kaupunginorkesteri, kirjasto, teatteri, Vaasan kaupungin museot).


Pääluottamusmies 

Huvudförtroendeman 

Heikki Mustonen 

heikki.mustonen(at)vaasa.fi 

0400 668254

Kuntatekniikka, rakennusvalvonta, tekninen toimi/kuntaympäristö, uimahalli, Vaasan Vesi. 


Varapääluottamusmies 

Vicehuvudförtroendeman

Seija Vainio 

puheenjohtajajhl127(at)gmail.com

040 6605257TEESE BOTNIA


Pääluottamusmies 

Huvudförtroendeman 

Anu Kivivuori 

anu.kivivuori(at)teese.fi

040 5260627

Kiinteistö- ja kuljetuspalvelut sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut. 


Varapääluottamusmies / Vicehuvudförtroendeman

Varatyösuojeluvaltuutettu/Vicearbetarskyddsfullmäktig

Nina Niemiharju

nina.niemiharju(at)teese.fi

040 5873506 (Varapääluottamusmies / Vicehuvudförtroendeman) AMMATTIKORKEAKOULU 

YRKESHÖGSKOLA

Sebastian Ingberg
sebastian.ingberg(at)vamk.fi

0400 113916


NUORISOPSYKIATRINEN ASUMISKOTI PURO

Roosa Lehtonen 

varana Suvi toivonen

 

SATAMA 

HAMN

Pertti Krinnilä     

040 558 8665