Luottamusmiehet - Förtroendemän


VAASAN KAUPUNKI 

VASA STAD 


Pääluottamusmies 

Huvudförtroendeman 

Maria Hautaluoma 

maria.hautaluoma(at)edu.vaasa.fi

0400 866661 

Varhaiskasvatus, suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus, Lyseon lukio, Vamia, konserniohjaus, kotouttamispalvelut ja vastaanottokeskus, kulttuuripalvelut (kaupunginorkesteri, kirjasto, teatteri, Vaasan kaupungin museot).


Pääluottamusmies 

Huvudförtroendeman 

Heikki Mustonen 

heikki.mustonen(at)vaasa.fi 

0400 668254

Kuntatekniikka, rakennusvalvonta, tekninen toimi/kuntaympäristö, uimahalli, Vaasan Vesi, liikuntatoimi.


Perhepåivåhoitajien alakohtainen luottamusmies

Seija Vainio 

seija.vainio@edu.vaasa.fi

0400 528861
TEESE BOTNIA


Pääluottamusmies 

Huvudförtroendeman 

Anu Kivivuori 

anu.kivivuori(at)teese.fi

040 5260627

Kiinteistö- ja kuljetuspalvelut sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut. 


Varapääluottamusmies / Vicehuvudförtroendeman

Varatyösuojeluvaltuutettu/Vicearbetarskyddsfullmäktig

Nina Niemiharju

nina.niemiharju(at)teese.fi

040 4829251 (Varapääluottamusmies / Vicehuvudförtroendeman) 


Johan Berts, kvts Luottamusmies/förtroendeman

berts(at)teese.fi

040 1840213 


Leena Koutonen alakohtainen luottamusmies


AMMATTIKORKEAKOULU 

YRKESHÖGSKOLA

Sebastian Ingberg
sebastian.ingberg(at)vamk.fi

0400 113916


 

SATAMA 

HAMN

Pertti Krinnilä     

040 558 8665