Luottamusmiehet - Förtroendemän


Vaasan kaupunki 

Vasa stad 


Pääluottamusmies 

Huvudförtroendeman 

Maria Hautaluoma 

maria.hautaluoma@edu.vaasa.fi

0400 866661 

Varhaiskasvatus, suomen- ja ruotsinkielinen perusopetus, Lyseon lukio, Vamia, liikuntatoimi, konserniohjaus, kotouttamispalvelut ja vastaanottokeskus, kulttuuripalvelut (kaupunginorkesteri, kirjasto, teatteri, Vaasan kaupungin museot).


Pääluottamusmies 

Huvudförtroendeman 

Heikki Mustonen 

heikki.mustonen@vaasa.fi 

0400 668254

Kuntatekniikka, pelastuslaitos, rakennusvalvonta, uimahalli, Vaasan Vesi. 


Varapääluottamusmies

Vicehuvudförtroendeman /

luottamusmies 

förtroendeman

Aluepelastuslaitos/Regionräddningsverket

Alf Nyroos 

alf.nyroos@vaasa.fi

050 5166100 


Perhepäivähoitajat 

Dagmammor 

Seija Vainio 

puheenjohtajajhl127@gmail.com

040 6605257Teese Botnia 


Pääluottamusmies 

Huvudförtroendeman 

Anne-Maj Harjunpää

anne-maj.harjunpaa@teese.fi

040 1981315 

Keskusvarasto, kiinteistö- ja kuljetuspalvelut sekä ruoka- ja puhdistuspalvelut. 


Varapääluottamusmies 

Vicehuvudförtroendeman /

luottamusmies 

förtroendeman

Anu Kivivuori 

anu.kivivuori@teese.fi

040 7173609 


Puhdistupalvelut/Städservice

Nina Niemiharju

nina.niemiharju@teese.fi

040 5873506 Ammattikorkeakoulu/Yrkeshögskola

Sebastian Ingberg
sebastian.ingberg@vamk.fi

0400 113916


Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro

Roosa Lehtonen 

varana Suvi toivonen

 

Satama/Hamn

Pertti Krinnilä     

040 558 8665