HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

JHL:n säännöissä  on määritelty, että liitto ylläpitää yhdistysten jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin suhteen liitto ja yhdistykset siis ovat yhteisrekisterin pitäjiä. Jäsenrekisterin osalta liitolla ja yhdistyksillä on yhteinen tietosuojavastaava, tietosuojaselosteet ja tietosuojakäytännöt. Yhdistykset vastaavat itse muista omista rekistereistään. 


Henkilörekisterit

Yhdistyksen tehtäviensä hoitamiseksi pyydetyt henkilötiedot muodostavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, 2016/679 mukaisia henkilörekisterejä.

Alla olevasta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, 2016/679 mukaisesta tietosuojaselosteesta ilmenee
•    mitä tietoja yhdistys henkilörekistereihinsä tallettaa
•    mistä tietolähteistä tietoja kerätään
•    mihin tietoja käytetään
•    mihin rekistereissä olevia tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
•    miten rekistereitä suojataan
•    rekisterin yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. 

JHL:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Yhdistyksen omaan toimintaan liityvässä tietosuojaselosteesta ilmenee mm. kerättyjen tietojen käyttötarkoitus sekä tieto rekisteröityjen oikeuksista. 


Tietosuojailmoitus

Yhdistyksen omaan postituslistaan ja yhteystietorekisteriin liittyvä tietosuojaseloste, henkilötietojen käsittelyn toimintasääntö sekä julkaisulupaan liityvä lomake on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla. 


Käyttöehdot

Nuodatamme Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n sivustojen (www.jhl.fi) käyttöehtoja.