Rannikko-Pohjanmaan JHL ry 127  

Kust-Österbottens JHL rf 127


Vaasan kaupungin kunnalliset JHL ry 127 on nykyään nimeltään Rannikko-Pohjanmaan JHL ry 127 - Kust-Österbottens JHL rf 127 (toukokuusta 2022).

Jäsentemme edunvalvonta on yhdistyksemme tärkein tehtävä, jota hoitavat pääluottamusmiehet yhdessä ammattialakohtaisten luottamusmiesten kanssa. 

Ammattiliitto JHL:ssä päätösvalta kuuluu sen jäsenistä valitulle edustajistolle, joka päättää mm. jäsenmaksuista, toiminnan suunnittelusta sekä työ- ja virkaehtosopimuksista. 

Yhdistyksemme jäsenistä JHL:n edustajistossa toimivat Maria Hautaluoma, Marke Ilonen, Alf Nyroos sekä Heikki Mustonen.