Rannikko-Pohjanmaan JHL ry 127 

Kust-Österbottens JHL rf 127


Vaasan kaupungin kunnalliset JHL ry 127 on nykyään Rannikko-Pohjanmaan JHL ry 127 - Kust-Österbottens JHL rf 127 (toukokuusta 2022).

Jäsentemme edunvalvonta on yhdistyksemme tärkein tehtävä, jota hoitavat pääluottamusmiehet yhdessä ammattialakohtaisten luottamusmiesten kanssa. 

Ammattiliitto JHL:ssä päätösvalta kuuluu jäsenille. Jäsenistä valittu edustajisto päättää mm. jäsenmaksuista ja toimintansa suunnittelusta. Lisäksi edustajisto hyväksyy tai hylkää tärkeimmät työ- ja virkaehtosopimukset. 

Rannikko-Pohjanmaan JHL ry:n jäsenistä JHL:n edustajistossa toimivat Maria Hautaluoma, Aira Helala, Marke Ilonen, Alf Nyroos sekä Heikki Mustonen.