Yhdistyksen toimihenkilöt/Funktionärer i föreningen 


Hallituksen jäsenet ja varajäsenet /Styrelsemedlemmar och ersättare

Joona Ekroos, Anne-Maj Harjunpää, Maria Hautaluoma, Aira Helala, Marke Ilonen, Anu Kivivuori, Marko Lehmusvirpi, Marita Mattfolk, Heikki Mustonen, Anne Niemi, Nina Niemiharju, Eija Norrgran, Alf Nyroos, Reijo Rajakangas, Sinikka Rantamäki, Seija Vainio.  

Ari Hankilanoja, Wiktoria Loukasmäki. 


Puheenjohtaja/Ordförande

Seija Vainio 

puheenjohtajajhl127@gmail.com

040 6605257


Varapuheenjohtaja/Vice ordföranden

Marke Ilonen

marke.ilonen@teese.fi

040 5409548


Sihteeri/Sekreterare

Sinikka Rantamäki 

sinikka.rantamaki@edu.vaasa.fi

040 5885660


Taloudenhoitaja/Kassör

Anne Niemi

anne.niemi@edu.vaasa.fi

050 5457378


Jäsenasiat/Medlemsärenden

Maria Hautaluoma

maria.hautaluoma@edu.vaasa.fi

044 3263035


Tiedottaja/Informatör

Joona Ekroos

ekroosjoona@gmail.com

0440 333871


Vapaa-aikajaos/Fritidssektion

Aira Helala, Anu Kivivuori, Minna Kosola, Heikki Mustonen, Anne Niemi, Sari Pukkila.