Yhdistyksen toimihenkilöt - Funktionärer i föreningen 


Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 

Styrelsemedlemmar och ersättare

 Johan Berts, Maarit Flöjt, Maria Hautaluoma, Marina Hägglund, Marke Ilonen, Anu Kivivuori, Marko Lehmusvirpi, Wiktoria Loukasmäki, Heikki Mustonen Anne Niemi, Nina Niemiharju, Eija Norrgran, Reijo Rajakangas, Sinikka Rantamäki, Kerstin Ögård.


Puheenjohtaja 

Ordförande

Heikki Mustonen 

heikki.mustonen(at)vaasa.fi 

0400 668254


Varapuheenjohtaja 

Vice ordföranden

Nina Niemiharju

nina.niemiharju(at)teese.fi

040 4829251


Sihteeri 

Sekreterare

Sinikka Rantamäki 

sinikka.rantamaki(at)edu.vaasa.fi

040 5885660


Taloudenhoitaja 

Kassör

Anne Niemi

anne.niemi(at)edu.vaasa.fi

050 5457378


Jäsenasiat 

Medlemsärenden

Maria Hautaluoma

maria.hautaluoma(at)edu.vaasa.fi

044 3263035


Vapaa-aikajaos 

Fritidssektion

Marina Hägglund, Riitta Meriruoho, Heikki Mustonen, Anne Niemi, Sari Pukkila ja Kerstin Ögård. 


Tiedottaja 

Informatör

Eija Norrgran 

eija.norgran(at)gmail.com