Yhdistystoiminta - Föreningsverksamhet


Kokoustoiminta - Mötesverksamhet

Hallitus kokoontuu kuukausittain.

Styrelsen sammankommer en gång i månaden enligt överenskommelse.

Kuukausikokouksia pidetään erilaisten teemojen merkeissä. Ammattiryhmäiltoja järjestetään tarpeen mukaan. Kevät- ja syyskokous ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla, Facebookissa ja sähköpostitse.

Månadsmöten hålls med olika teman. Yrkesguppkvällar ordnas vid behov. Vår- och höstmötet meddelas via webbsidan, Facebook och epost.

Yhdistyksemme kotisivuilta löydät tietoa tapahtumista.

Information om händelser på föreningens webbsidor. 


Koulutus - Skolning

Liiton järjestämiin koulutuksiin haetaan www.jhl.fi kautta. Ennen osallistumista koulutuksiin on kurssin kustannukset haettava yhdistykseltä. 

Ansökningar till förbundets utbildningar görs via www.jhl.fi. Före anmälan skall kostnader ansökas av föreningen. Ta kontakt med ordförande. 

Yhdistyksen ilmoitukset ilmoitetaan kotisivuilla, Facebookissa ja sähköpostitse. Information från föreningen sker via webbsidan, Facebook och epost. 


Työväen lehtisetelit - Tidningssedelförmån

Yhdistys myöntää jäsenilleen 30 € arvoisen lehtiseteliedun lehtien Demokraatti, Kansan Uutiset ja Arbetarbladet vuositilauksista.

Föreningen beviljar en förmånssedel på 30 € åt sina medlemmar. Sedel gäller vid prenumeration av Demokraatti, Kansan Uutiset och Arbetarbladet.

  

Merkkipäivien viettäjät - Bemärkelsedagar

Yhdistys muistaa 50- ja 60-vuotiaita jäseniään. 50-, 60- ja 70-vuotta täyttävät voivat halutessaan itse ilmoittaa merkkipäivänsä Motiivi-lehdessä. 

Föreningen kommer ihåg alla som fyller 50 och 60 år. De som fyller 50, 60 eller 70 år kan själva annonsera om bemärkelsedagen i tidningen Motiivi. 

 

Ansaansaaren mökki 

"Vaasan kaupunki on antanut työntekijöilleen käyttöoikeuden Ansaansaarella oleviin rakennuksiin" (Tela 1976).

Käytettävissä on kaksi mökkiä ja sauna. Ympäristössä on hyvät kalavedet ja puhdas luonto.

Yhdistyksen jäsenet ovat huolehtineet rakennusten ylläpidosta sekä alueen viihtyisyydestä.

Mökki on varattavissa viikon varausajalla pääluottamusmies Heikki Mustoselta puh.  0400 668254.