Jäsenyys - Medlemskap


Opiskelija - Studerande

Liiton järjestäytymisalalle soveltuvaa ammattitutkintoa kokopäiväisesti suorittava on vapautettu jäsenmaksusta, mutta maksaa työttömyysturvan säilyttämiseksi työttömyyskassamaksun opiskeluaikaisen työssäolon ajalta.

De som på heltid studerar till någon kompetens som lyder under förbundets yrkesgrupper, är befriade från medlemsavgift, men om de arbetar, betalar de arbetslöshetskassabetalningen för att underhålla arbetslöshetsskyddet. 


Eläkeläinen - Pensionär

Yhdistys muistaa eläkkeelle siirtyviä jäseniään. Ota yhteys pääluottamusmieheen saadaksesi muistamisesi vuoden sisällä. Eläkeläisjäsenen tilisiirtolomakkeet tilataan jäsenasiainhoitajan kautta tai JHL:n sivuilta.

Medlem som går i pension, kontakta någon av föreningens funktionärer, så att vi kan komma och hälsa på dig. Meddela även medlemsansvarig om du efter pensioneringen vill fortsätta ditt medlemskap. Beställa pensionärens bankgiron via medlemsansvarig eller via JHL websidor.

Äitiys- tai isyysloma, vanhempainvapaa, asevelvollisuus tai siviilipalvelus/Moderskaps- eller faderskapsledighet, vårledig, militär- eller civiltjänstgöring

Ilmoita alkamis- ja päättymispäivä jäsenasiainhoitajalle. Meddela tidpunkt åt medlemsansvariga. 

 

Työtön - Arbetslös

Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, ilmoittaudu välittömästi TE-keskukseen, josta saat ensimmäisen päivärahahakemuslomakkeen.  Työttömyyspäiväraha (kela-raha) maksetaan vain ajalta, jolloin olet työnhakijana TE-keskuksessa. Työttömyysaika ilmoitetaan jäsenasiainhoitajalle takautuvasti kolmen kuukauden välein.

Om du blir arbetslös eller permitterad, anmäl dig omedelbart till arbetskraftsbyrån, varifrån du även får den första ansökningsblanketten för dagpenning. Arbetslöshetsersättning betalas endast för den tid som du är arbetslössökande i arbetskraftsbyrån. Arbetslös med FPA:s dagpenning; meddela om arbetslösheten till medlemsansvarig. 


Stipendi - Stipendie

Yhdistyksemme muistaa ammattitutkinnon suorittaneita jäseniämme stipendillä. Stipendi on haettavissa vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta. 

Föreningen kommer ihåg de som avlagt en yrkesstudie. Stipendiet måste ansökas inom ett år från att man avlagt studien. 


Palkaton sairasloma - Oavlönad sjukledighet

Ota yhteyttä jäsenasiainhoitajaan ja ilmoita aloitus- ja päättymisajankohta. 

Meddela tidspunkten för detta åt medlemsansvariga. 


Osoitteenmuutokset - Adressändringar

Ei tarvitse ilmoittaa erikseen yhdistykselle. Päivitäthän yhteystietosi JHL:n kotisivuilla. 

Man behöver inte meddela till föreningen utan gör uppdateringen på JHL webbsidor.