Yhteystiedot/Kontakt uppgifter

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT / FUNKTIONÄRER I FÖRENINGEN

 

Puheenjohtaja / Ordförande


Kati Hakomäki 040 6605257
 

      

Varapuheenjohtaja / Vice ordföranden

Marke Ilonen 040 5409548

  

Sihteeri / Sekreterare

Seija Vainio        040 052 8861

 

Taloudenhoitaja / Kassör

Anne Niemi 050 5457378

 

Jäsenasiat / Medlemsärenden

Maria Hautaluoma

 

Tiedottaja /Informatör

Anu Marjeta       050 3784829

marjeta.anu@gmail.com


 

Hallituksen jäsenet /Varajäsenet

Styrelsemedlemmar

Terhi Aspimaa        Maria Hautaluoma          Marke Ilonen

Seija Vaino              Nina Niemiharju              Anu Marjeta                         

Aira Helala              Alf Nyroos                        Matti Raudaskoski 

Anu Kivivuori          Marianne Råholm           Mino Vrana

 

Vaasan kaupungin kunnaliset.ry JHL127

Hietalahdenkatu 21
65100 Vaasa

Yhdistysrekisteritunnus
Y-tunnus