Toiminta

 

Vaasan kaupungin kunnalliset JHL 127 ry

 

Toimintasuunnitelma 2018

 

Yhdistyksemme 73. toimintavuoteen mahtuu edunvalvontaa ja tapahtumia jäsenistölle. TYKY-kampanja pyritään toteuttamaan yhden kerran.

SOTE-hankkeesta tiedotetaan tarpeen vaatiessa kuukausikokouksessa tai muissa yhteisissä tilaisuuksissa. Seurataan talouden tasapainottamistilannetta Vaasan kaupungilla ja ollaan mukana yhteiskuntavaikuttamassa.

Liiton kärkihankkeet otetaan toiminnassa huomioon mahdollisuuksien mukaan. Työpaikkakäyntejä tehdään mahdollisimman paljon sekä laitetaan työpaikkojen ilmoitustauluja ajan tasalle.

Yhteistyötä mm. muiden JHL yhdistysten, JHL Pohjanmaan alueryhmän, Pohjanmaan aluetoimiston, SAK:n Vaasanseudun paikallisjärjestön ja muiden liittojen kanssa jatketaan.

Tiedotetaan koulutusmahdollisuuksista yhdistyksen tapahtumissa sekä kotisivuilla.

Innostetaan jäseniä osallistumaan koulutuksiin. JHL järjestää monipuolista koulutusta, joka vahvistaa ammatillista osaamista. Työsuojelu- ja luottamusmieskoulutus; työehtosopimukset ja työlainsäädäntö sekä erilaiset edunvalvontaa ja yhdistystoimintaa tukevat koulutukset ovat helposti jäsenten saatavilla. Liitto maksaa kurssistipendin, jos jäsen ei saa palkkaa kurssin ajalta.

Lisäksi on mahdollisuus osallistua paikallisiin ja aluetoimiston järjestämiin koulutuksiin. Yhdistys tukee mm. ammattiryhmien opintopäiviin osallistumista; jäsenen tulee ottaa yhteyttä yhdistyksen hallitukseen, mikäli koulutus on maksullinen, eikä työnantaja maksa osallistumista. Näiden lisäksi voidaan järjestää sisäistä koulutusta mm. hallitukselle ja luottamusmiehille.