Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietolain (523/1999) ja erityislakien henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista myös yhdistyksen toiminnassa. Tarkoituksena ei ole tiedon suojaaminen, vaan ohjaaminen hyviin käytäntöihin henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on muuttumassa. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 24.5.2016 ja sitä aletaan soveltaa siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen kaikissa jäsenmaissa. Oikeusministeriö asetti helmikuussa 2016 työryhmän selvittämään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämiä lainsäädäntötoimia Suomessa. Työryhmän toimikausi on 17.2.2016 -16.2.2018. Työryhmän ensimmäinen mietintö on ilmestynyt 21.6.2017.

Henkilötietojen käsittely Vaasan kaupungin kunnalliset JHL ry.

Yhdistys käsittelee tehtävänsä hoitamiseksi muun muassa jäsenistön sekä asiakassuhteessa olevien henkilötietoja.

Henkilörekisterit

Yhdistyksen tehtäviensä hoitamiseksi keräämät henkilötiedot muodostavat henkilötietolain (523/1999) mukaisia henkilörekisterejä.

Alla olevista henkilötietolain 10 §:n mukaisista rekisteriselosteista ilmenee
•    mitä tietoja yhdistys henkilörekistereihinsä tallettaa
•    mistä tietolähteistä tietoja kerätään
•    mihin tietoja käytetään
•    mihin rekistereissä olevia tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
•    miten rekistereitä suojataan
•    rekisterin yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Yhdistyksen julkaisemissa rekisteri- ja tietosuojaselosteista ilmenee mm. kerättyjen tietojen käyttötarkoitus sekä tieto rekisteröityjen oikeuksista.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Yhdistyksen rekisteri- ja tietosuojaselosteet, henkilötietojen käsittelyyn liittyvä toimintamalli sekä julkaisulupaan liityvä lomake on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla.