Luottamushenkilöt/ Förtroendemän

LUOTTAMUSMIEHET / FÖRTROENDEMÄN

 

Vaasan kaupunki:

 

Pääluottamusmies/Huvudförstroendeman

Raastuvankatu 30

Seija Vainio

040 5765660

Varhaiskasvatus, kulttuuritoimi, keskushallinto, nuoriso, liikunta.

 

Pääluottamusmies / Huvudförtroendeman

Maria Hautaluoma

0400 866661

Sosiaali-ja terveystoimi, koti-ja laitoshoito sekä sosiaalityö- ja perhepalvelut, tekninen toimi, yhteiset tekniikka- ja tekniset palvelut, yhteistoiminta-alue Laihia, aluepelastuslaitos, koulut.

 

Varapääluottamusmies/Vicehuvud-

förtroendeman

Aluepelastuslaitos/Regionräddningsverk

alf.nyroos@vaasa.fi

050 5166100

 

Kehitysvamma-ala / Utvecklingsstördasektor

Terhi Aspimaa

terhi.aspimaa@vaasa.fi
puh. 06-325 2598

 

Kotipalvelu / Hemservice

heli.honka@vaasa.fi

040 5517726

 

Lapsiperheiden kotipalvelu

Anu Marjeta

anu.marjeta@vaasa.fi

050 3784829

 

Teese:

 

Pääluottamusmies/ Huvudförtroendeman

Sorakatu 2-4

Aira Helala

040 5941978

os. Sorakatu 2-4

TeeseBotnia

Ruokapalvelut, puhdistuspalvelut, kiinteistöpalvelut, varasto sekä kuljetus.

 

Varapääluottamusmies/Vicehuvudförtroendeman

Anu Kivivuori

040 7173609

 

Ruokapalvelut / Matservice

Anu Kivivuori

anu.kivivuori@teese.fi

puh. 044 976 0746

 

Puhdistupalvelut / Städservice

Nina Niemiharju

nina.niemiharju@teese.fi

040 5873506

 

Muut:

 

Ammattikorkeakoulu / Yrkeshögskola

Sebastian Ingberg
sebastian.ingberg@vamk.fi

puh. 0400-113916

 

Keilahalli / Bowlinghallen

Marianne Råholm     

puh. 06- 317 2257

050 3584696

kassa@vklbf.com

 

Satama / Hamn

Pertti Krinnilä     

puh. 040 558 8665

 

Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro

Roosa Lehtonen

Varana Suvi Toivonen

 

Attendo

 


 

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT / ARBETSKYDDSFULLMÄKTIGA

  • Katso tiedot työpaikkasi virallisilta tiedoitussivuilta.

Tiedotettavat asiat:

JHL:n edustajisto ja hallitus piti järjestäytymiskokouksen Helsingissä 5.6.-7.6.17.

JHL hallitukseen valittiin Aira Helala ja tilalle edustajistoon varsinaiseksi jäseneksi nousi Juhan Berts, Seija Suomelan lisäksi.

Edustajiston varat: Alf Nyroos ja Maria Hautaluoma.