Yhteystiedot/Kontakt uppgifter

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT / FUNKTIONÄRER I FÖRENINGEN

 

Puheenjohtaja / Ordförande

Maria Hautaluoma        044 326 3035

maria.hautaluoma@jhl127.fi

       

Varapuheenjohtaja / Vice ordförande

Matti Raudaskoski        040 520 3563

matti.raudaskoski@vaasa.fi

   

Sihteeri / Sekreterare

Seija Vainio        040 052 8861

 

Taloudenhoitaja / Kassör

Esa Karhunmaa        050 066 5712

 

Jäsenasiat / Medlemsärenden

Päivi Rantamarkkula        040 773 9919

paivi.rantamarkkula@jhl127.fi

 

Tiedottaja /Informatör

Marjo Kuusisto        045 609 0030

marjo.kuusisto85@gmail.com


 

Hallituksen jäsenet / Styrelsemedlemmar

Terhi Aspimaa           Karita Konttas-Kuusisto

Esa Finnilä                 Marjo Kuusisto

Maria Hautaluoma   Anu Marjeta                          

Aira Helala                 Alf Nyroos                      

Esa Karhunmaa        Matti Raudaskoski                         

Anu Kivivuori            Seija Vainio

Marianne Råholm

   

Vaasan kaupungin kunnaliset.ry JHL127

Hietalahdenkatu 21
65100 Vaasa

Yhdistysrekisteritunnus
Y-tunnus