Yhteystiedot/Kontakt uppgifter

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT / FUNKTIONÄRER I FÖRENINGEN

 

Puheenjohtaja / Ordförande

Päivi Rantamarkkula        040 773 9919

paivi.rantamarkkula@jhl127.fi

       

Varapuheenjohtaja / Vice ordförande

Matti Raudaskoski        040 520 3563

matti.raudaskoski@vaasa.fi

   

Sihteeri / Sekreterare

Seija Vainio        040 052 8861

 

Taloudenhoitaja / Kassör

Esa Karhunmaa        050 066 5712

 

Jäsenasiat / Medlemsärenden

Maria Hautaluoma        044 326 3035


 

Hallituksen jäsenet / Styrelsemedlemmar

Terhi Aspimaa           Karita Konttas-Kuusisto

Esa Finnilä                 Anu Marjeta

Maria Hautaluoma    Alf Nyroos

Aira Helala                  Matti Raudaskoski

Heli Honka                  Seija Suomela

Esa Karhunmaa        Seija Vainio

Anu Kivivuori       

Vaasan kaupungin kunnaliset.ry JHL127

Hietalahdenkatu 21
65100 Vaasa

Yhdistysrekisteritunnus
Y-tunnus