Luottamushenkilöt/ Förtroendemän

LUOTTAMUSMIEHET / FÖRTROENDEMÄN

Pääluottamusmiesten toimisto sijaitsee osoitteessa Raastuvankatu 30.

Pääluottamusmies

Aira Helala

Tekninen toimi, Ruokapalvelut, Siivouspalvelut, Sosiaali-ja terveystoimi, Yhteiset tekniikka- ja tekniset palvelut, Koti-ja laitoshoito, Sosiaalityö ja perhepalvelut, Yhteistoiminta-alue Laihia

Huvudförtroendeman

Tekniska verket, Matservice, Städservice, Social- och hälsoverket

aira.helala@vaasa.fi 

06- 325 1113,  040-086 6661

 

Varapääluottamusmies / Vicehuvud-

förtroendeman

Maria Hautaluoma (Aira Helalan vara)

maria.hautaluoma@edu.vaasa.fi 

puh. 044 326 3035

 

Pääluottamusmies

Seija Suomela

Opetus- ja varhaiskasvatus, Kulttuuritoimi, Keskushallinto, Liikelaitokset

Huvudförtroendeman

Verket för fustran och utbildning, Kultur och fritid, Centralförvaltning

seija.suomela@vaasa.fi 

puh. 06-325 1122, 040 5765660

 

Varapääluottamusmies/Vicehuvudförtroendeman

Aluepelastuslaitos / Regionsräddningsverk

Alf Nyroos (Seija Suomelan vara)

alf.nyroos@vaasa.fi   

puh. 050 516 6100

 

Ammattikorkeakoulu / Yrkeshögskola

Sebastian Ingberg
sebastian.ingberg@vamk.fi  

puh. 0400-113916

 

 

Kehitysvamma-ala / Utvecklingsstördasektor

Terhi Aspimaa

terhi.aspimaa@vaasa.fi
puh. 06-325 2598

 

Keilahalli / Bowlinghall

Marianne Råholm        

puh. 06- 317 2257

kassa@vklbf.com

 

Kotipalvelun perhetyö / Familjearbetet

anu.marjeta@vaasa.fi

 

Kotipalvelu / Hemservice

heli.honka@vaasa.fi

 

Koulunkäynninohjaajat / Skolassistenter

maria.hautaluoma@edu.vaasa.fi 

puh. 044 326 3035

 

Kulttuuritoimi / Kulturverket

Matti Raudaskoski       

puh. 040 520 3563

 

Perhepäivähoito / Familjedagvård

seija.vainio@vaasa.fi   

puh. 040 052 8861

 

Ruokapalvelut / Matservice

anu.kivivuori@vaasa.fi   

puh. 044 976 0746

 

Siivouspalvelut / Städservice

Nina Niemiharju

 

Satama / Hamn

Pertti Krinnilä       

puh. 040 558 8665


 

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT / ARBETSKYDDSFULLMÄKTIGA

  • Tekninen virasto, satama, vesi- ja pelastuslaitos, atk-osasto, Vaasan kaupungin teatteri / Tekniska verket, hamnen, räddningsverket, it-avdelning, Vaasan kaupungin teatteri

             Vesa Isomöttönen       06- 325 1121

 

  • Sosiaali- ja terveysala, päivähoito ja ruokapalvelu / Social- och hälsovårdssektorn, dagvård, matservice

             Tiina Ojala        040-7700106

  • Sivistys- ja kulttuuritoimi, keskushallinto / Kulturverksamhet, verket för centralförvaltning

             Margareeta Verronen    040 163 4143

Tiedotettavat asiat:

JHL:n edustajisto ja hallitus piti järjestäytymiskokouksen Helsingissä 5.6.-7.6.17.

JHL hallitukseen valittiin Aira Helala ja tilalle edustajistoon varsinaiseksi jäseneksi nousi Juhan Berts, Seija Suomelan lisäksi.

Edustajiston varat: Alf Nyroos ja Maria Hautaluoma.